Július - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Bemutatkozás

A tudomány és technika rohamos fejlődése, az egyetemi integrációval megnyílt új lehetőségek, az egyre szerteágazóbb és az uniós csatlakozás révén még kiterjedtebb pályázati rendszerek működtetése szükségessé teszi az innovációs tevékenységek intézményen belüli elkülönített kezelését.

Az Innovációs Központ Nonprofit Kft. elődjét, a hasonló nevű közhasznú társaságot 2006 végén hozták létre egyrészt abból a célból, hogy információs, adminisztratív, és technikai segítséget nyújtson pályázatokon való sikeres részvételhez, másrészt, hogy tevőlegesen is részt vegyen az egyetemhez kötődő technológiai transzferek lebonyolításában. Alapvető célja, hogy elősegítse az egyetemi kutatási tevékenységek bővülését, a kutatási eredmények, szellemi termékek gazdasági és oktatási hasznosulását, növelve az egyetemen folyó munka eredményességét.

A Központ együttműködő partnerek és a gazdasági szereplők széles körének bevonására törekszik, fontos értéknek tartja interdiszciplináris megközelítést. Céljai között szerepel a nemzetközi kutatásokba történő bekapcsolódás, közös innovációs projektek megvalósítása, illetve külföldi intézmények, gazdálkodó szervezetek részére végzett hazai kutatások megszervezése. Kiemelt figyelmet fordítunk a „spin-off”, és „start-up” vállalkozások szakmai és nem egy esetben anyagi támogatására.

Az Innovációs Központ egyik legfontosabb eleme a pályázati tevékenység, amely pályázatfigyelést, tanácsadást, a pályázati anyagok elkészítését, szükség esetén egyetemi vagy külső partnerek felkutatását és bevonását, végül a monitoring rendszerünket foglalja magában. Jelentőségénél fogva nagy hangsúlyt kap az EU 7 kutatási keret-programban való részvétel. Az ezzel és más, innovációval kapcsolatos pályázatokról, továbbá az aktuális hírekről, eseményekről a széles társadalmi környezetet honlapunkon, az egyetemi közéletet a rendszeresen megjelenő Hírlevelünkben tájékoztatjuk.

A technológiai transzfer terén segédkezünk a hasznosítható innovatív eredmények felkutatásában, feladatunk elősegíteni a találmányok gyakorlati felhasználását, vállalkozói partnerkapcsolatok kialakítását, külön figyelmet fordítunk a szellemi tulajdon védelmére, a szabadalmaztatási eljárások szakszerű lebonyolítására.

Munkatársaink várják érdeklődésüket.

Utolsó frissítés: 2012.06.06.