Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Egyéb nemzetközi pályázatok

TARTALOM

SCOPES 2009-2012
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KULTÚRÁÉRT NÍVÓDÍJ
PÁLYÁZAT KUTATÓCSERÉRE
HATÁRTALAN EURÓPA – HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK
YOUTH IN ACTION
EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM (LLP) 2011
SZAKÉRTŐI TANULMÁNYUTAK OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

SCOPES 2009-2012

A Swiss National Science Foundation (SNSF) és a Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) meghirdette a Kelet-Európa és Svájc közötti tudományos együttműködési pályázatok új szakaszát. A Scopes 2009-2012 program első pályázati kiírásai elérhetők az SNF honlapján (http://www.snf.ch/E/Pages/default.aspx ), melyek összesített költségvetése 16 millió CHF. A kiírásokon az összes tudományterületről részt lehet venni.

A pályázatokat minden esetben svájci intézmény fogja benyújtani (és ugyanez az intézmény lesz a koordinátor is támogatott pályázat esetén). Amennyiben a pályázati eszközhöz csak konzorciumban lehet pályázatot benyújtani, akkor a svájci és a magyar partner mellé szükséges még egy vagy több intézmény a következő országok valamelyikéből:
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Örményország, Azerbajdzsán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán, Moldova, Ukrajna.

Az első körben az alábbi pályázati eszközöket hirdették meg:
Conference Grants: kelet-európai kutatók számára nyújt anyagi támogatást valamely Svájcban megrendezésre kerülő konferenciákon való részvételhez. Benyújtási határidő: folyamatos feltöltési lehetőség.

Valorisation Grants: Egy támogatott „Joint Research Project” vagy „Institutional Partnership” projekt fenntarthatóságát, illetve hatékonyságát támogatja. Benyújtási határidő: a támogatott „Joint Research Project” vagy „Institutional Partnership” projekt végéig lehet benyújtani.

Határidő: egyes pályázati formák 2012 végéig folyamatosan pályázhatók.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KULTÚRÁÉRT NÍVÓDÍJ

A Tempus Közalapítvány a „Nemzetközi együttműködési kultúráért” elnevezésű nívódíjjal az Egész életen át tartó tanulás program (továbbiakban LLP) keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző pályázók munkáját szeretné elismerni, illetve biztosítani azt, hogy a díjjal jutalmazott intézmények szakmai közönség előtt bemutathassák megszerzett ismereteiket, és megoszthassák tapasztalataikat a programban résztvevőkkel.

A pályázati felhívás célja
A minőségi projektmunkát végző intézmények elismerése, a jó példák felmutatása, a minőségi megközelítés erősítése.

Érintett pályázattípusok
Az LLP valamennyi alprogramjának intézményi pályázattípusaiban kerül odaítélésre a minőségdíj.

A pályázatban való részvétel feltételei
Minden határidőre beérkezett záróbeszámoló automatikusan részt vesz a nívódíjra irányuló bírálatban, külön pályázat benyújtására nincs szükség.
Kizárólag olyan projektek nyerhetik el a nívódíjat, melyek kapcsán az intézmény a szerződésben vállalt határidőig záróbeszámolót nyújt/nyújtott be.
Egy intézmény az LLP 2007-2013 szakaszában csak egyszer kaphat díjat.

Pályázati határidő
A Comenius, Grundtvig és Leonardo projektek esetén minden év szeptember 30-ig (az Erasmus program kapcsán október 15-ig) hiánytalan, és határidőre beérkezett záróbeszámolót benyújtott projektek vesznek részt a nívódíjra irányuló bírálatban. Külön pályázásra nincs szükség, minden a fenti feltételeknek megfelelően benyújtott záróbeszámoló részt vesz a bírálatban.

PÁLYÁZAT KUTATÓCSERÉRE

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében, a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén pályázatot hirdetett olyan K+F projektek kutatócseréjének kiegészítő támogatására, ahol a partnerországgal jelenleg ilyen közös pályázati felhívást nem tettek közzé. Emellett pályázni lehet a kétoldalú TéT együttműködések prioritásaiként megjelölt témákkal kapcsolatos rendezvények támogatására is.
A támogatás maximális mértéke 10 millió Ft/projekt
Beadási határidő: 2012. december 31-ig folyamatos - FELFÜGGESZTVE
További információ itt.

HATÁRTALAN EURÓPA – HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK

Célja: A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) és a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények hallgatói, doktoranduszai, valamint 35 évnél fiatalabb kutatók számára Határtalan Európa -
határon átnyúló kapcsolatok témakörben.
A pályázat célja olyan, színvonalas tanulmányok elkészíttetése, amelyek alapjául szolgálhatnak valamely határ menti térség későbbi közös fejlesztésének. Fontos azonban a gyakorlati alkalmazhatóság, tehát hogy a dolgozat eredményeit fel lehessen használni konkrét határ menti fejlesztésekhez.
A pályázat célja a különböző tudományterületeken dolgozó fiatal kutatók, pályájukat tervező egyetemisták, főiskolások érdeklődésének felkeltése a határon átnyúló témák iránt. A határon átnyúló megközelítés számos tudományterületen eredményezhet innovatív megközelítést, újszerű látásmódot. Célunk, hogy a következő generáció kutatói közül minél többen legyenek fogékonyak ez iránt a dimenzió iránt. További célja a pályázatnak olyan kutatások ösztönzése, amelyek hozzájárulhatnak egy-egy közép-európai határtérség fejlesztéséhez, konkrét projektek kidolgozásához, megvalósításához, valamint a közép-európai népek közötti együttműködés erősítéséhez.

Támogatás tárgya: határon átnyúló kapcsolatok

Kedvezményezettek: A pályázaton magyarországi vagy a környező országokban (Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) tanuló, kutató fiatalok vehetnek részt, egy-egy pályaművel.

Támogatás mértéke: A legsikeresebb pályaműveket a szakmai elbírálást követően a kiírók pénzbeli jutalomban részesítik és publikálják. A díjátadó ünnepségre szeptember végén Budapesten kerül sor, a Pálfi István emléknap alkalmából.
A pénzjutalmak összege:
I. díj: 300 000 Ft
II. díj: 200 000 Ft
III. díj: 100 000 Ft.

Pályázati feltételek: A pályázaton magyar vagy angol nyelven elkészített pályaművekkel lehet részt venni. A pályázóknak a határon átnyúló együttműködések, határon átnyúló fejlesztések témakörében kell egy dolgozatot elkészíteni, amelynek hossza legalább 40 000 leütés (szóközzel együtt). A dolgozatnak meg kell felelnie a tudományos művekkel szembeni formai
elvárásoknak. Külön tartalmi megkötést a kiírók nem tesznek, de a tudományos színvonal, és a hordozott innovációs tartalom a díjak odaítélésének alapvető feltétele.
További információ: http://www.cesci-net.eu/tiny_mce/uploaded/Palfi2011_hu.pdf
További információ kérhető a CESCI-nél: cesci(kukac)cesci-net(pont)eu
Kapcsolattartó: Csetnek Tímea irodavezető
Tel.: +361/32-12345, Mobil: +3620/355-6540, http://www.cesci-net.eu/
Beadási határidő: 2011. június 1.

YOUTH IN ACTION

Forrás neve:
Európai Bizottság
Fiatalok Lendületben Program
FILEP
Célja:
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action - Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
- a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
- a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban;
- a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
- hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejlesztéséhez;
- az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.

A fent említett általános célkitűzések a következő prioritások figyelembevételével valósulnak meg.
1. Európa-polgári szerep
2. A fiatalok társadalmi részvétele
3. Kulturális sokszínűség
4. A hátrányos helyzetű fiatalok bevonása

A Program további általános prioritásait az Európai Bizottság éves szinten fogalmazza meg, emellett az egyes nemzeti irodák ill. döntéshozó testületek is megfogalmazhatnak és megjelölhetnek helyi prioritásokat.

A Fiatalok Lendületben Program által képviselt és hangsúlyozott alapelvek:
1. a nem- formális és informális tanulás
2. a nem- formális tanulás elismerése
3. a Fiatalok Lendületben Program láthatósága és népszerűsítése
4. az eredmények értékelése, elismertetése és terjesztése
5. a diszkrimináció-ellenesség
6. a férfi-nő esélyegyenlőség
7. a gyermekek és fiatalok biztonsága és védelme
8. a többnyelvűség

További információ:

http://www.mobilitas.hu/flp/programismerteto/palyazatiutmutato

Beadási határidő:
A Nemzeti Irodákhoz benyújtandó pályázatoknak évente öt beadási határideje van:

A következő időszakokban kezdődő projektek esetében
A pályázat benyújtásának határideje
május 1. és szeptember 30. között: február 1.

július 1. és november 30. között: április 1.

szeptember 1. és január 31. között: június 1.

december 1. és április 30.  között: szeptember 1.

február 1. és július 31. között: november 1.

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM (LLP) 2011

Az Egész életen át tartó tanulás program négy alprogramból áll, amelyek az oktatás és képzés egy-egy területén nyújtanak pályázati lehetőségeket.
A program. transzverzális része négy kulcstevékenységből áll. A tanulmányutak lefedik a szakmapolitikai célokat, különösen a nyelvoktatás és az új technológiák alkalmazása területén, ahol ezek kívül esnek a négy fő pályázati akció által támogatott tevékenységeken, gondoskodnak az eredmények hatékonyabb terjesztéséről, és a Jean Monnet programon keresztül támogatják az európai integráció megvalósulását az oktatás és képzés területén.
Pályázati határidő: 2011. október 14.  
További információk

SZAKÉRTŐI TANULMÁNYUTAK OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

 

Az Európai Bizottság által kiírt program célja: Az Európai Unió oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseinek támogatása; az európai szintű információ- és tapasztalatcsere elősegítése az oktatási és képzési kérdésekben, a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismeretek és nemzetközi tapasztalatok terjesztése, a szakértői tanulmányutaknak az Oktatás és képzés 2010 munkaprogrammal, valamint az Egész életen át tartó tanulás program más alprogramjaival való összekapcsolása.

Pályázhatnak: helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselői; oktatási és szakképző intézmények, képzőközpontok, képzési szolgáltatók, igazgatói tanácsadó intézetek igazgatói; értékelési és akkreditációs központok vezetői; munkaközösség-vezetők; vezető tanárok és tanárképzésben részt vevő oktatók; oktatási és képzési hálózatok és szövetségek vezetői; pedagógiai és pályaválasztási tanácsadók; oktatási szolgálatok, munkaügyi központok és tanácsadók képviselői; humán erőforrás menedzserek; vállalatok oktatásért és képzésért felelős munkatársai; kereskedelmi és iparkamarák képviselői, munkaadói szervezetek képviselői, szakszervezetek képviselői; kis- és középvállalatok vezetői és tulajdonosai; kutatók.

A támogatás mértéke: országonként változó, a tanulmányút hosszától függően.
Beadási határidő: 2011. március 31.; október 14.
Bővebb információ: http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/nemzetkozi-palyazatok/szakertoi-tanulmanyutak

Utolsó frissítés: 2012.06.06.