November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Corvinus Science

1./ Kutatási alprojekt : Fenntartható fejlődés - élhető régió - élhető települési táj

Az alprojekt feladatának tekinti a Közép-Magyarországi Régióban, mint modellterületen a fenntartható fejlődés műszaki, ökológiai, természeti-táji, valamint társadalmi-gazdasági kereteinek feltárását. A területfejlesztés, területi tervezés, valamint a táj- és településépítészeti tervezés számára módszertani és szabályozási ajánlásokat dolgoz ki.

Az alprojekt munkáját dr. Kerekes Sándor, egyetemi tanár, nemzetközi és tudományos rektorhelyettes irányítja, szakmai vezetője pedig Mezősné dr. Szilágyi Kinga, egyetemi docens.

Műhelyek:

1.)  A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi feltételei (Vezető kutató: Dr. Kerekes Sándor)

A fenntarthatóság gazdasági és társadalmi feltételei

A fejlődés alternatív mérőszámai. Fenntartható, társadalmilag felelős vállalati gyakorlat: A kutatás Magyarországon alkalmazható modelljeinek kidolgozása.
Fenntartható fogyasztás: a fogyasztási szokások alakulása nemzetközi és hazai szinten, befolyásolásának lehetőségei, a fogyasztást meghatározó tényezők.
Termék és folyamat innovációk: az innováció szerepe a fenntartható fejlődésben, helyzete Magyarországon, az innovatív megoldások diffúziója, adaptációja, környezeti innováció az egyes hazai szektorokban. Innovációs hajlandóság és lehetőségek a kis- és közepes vállalatoknál.

2.) A fenntarthatóság elve a klímaváltozás tükrében (Vezető kutató: Dr. Zalai Ernő)

3.) A fenntarthatóság táj- és településépítészeti szempontjai (Vezető kutató: Mezősné Dr. Szilágyi Kinga)

 

2./ Kutatási alprojekt : A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége

Az alprojekt célja, hogy a nemzetközi folyamatok elemzésével, a hazai üzleti szereplők „beállási szintjének” folyamatos mérésével, a kutatási eredmények közreadásával segítse a gazdaságpolitika formálóinak, illetve az üzleti szféra szereplőinek a stratégiai gondolkodását.

A Versenyképesség Kutató Központ honlapján részletesen tájékozódhat a fenti témában folyó kutatásokról: //www.versenykepesseg.uni-corvinus.hu/
Az alprojekt munkáját dr. Chikán Attila, MTA doktora, egyetemi tanár irányítja, szakmai vezetője pedig dr. Czakó Erzsébet, egyetemi docens.

Műhelyek:

1.)  A versenyképesség és a gazdaságpolitika (Vezető kutató: Dr. Boda György)
2.)  A versenyképesség társadalmi környezete (Vezető kutató: Dr. Szepesi Balázs)
3.)  Az üzleti szféra és a versenyképesség (Vezető kutató: Dr. Demeter Krisztina)
4.) A nemzetközi gazdasági folyamatok alakulása (Vezető kutató: Dr. Magas István)

3./  Kutatási alprojekt : Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában

Az alprojekt egyidejűleg kíván megfelelni a nemzetközi elvárásoknak, a hazai élelmiszergazdaság igényeinek, s az élelmiszerbiztonság erősítésével a fogyasztókat kívánja védeni. Az alprojekt munkáját dr. Fodor Péter, MTA doktora, egyetemi tanár irányítja.

Műhelyek:

1.) Nemesítési génforrások kutatása, új fajták előállítása (Vezető kutató: Dr. Oláh Róbert)

2.) A rezisztencia fiziológiai és molekuláris biológiai hátterének kutatása (Vezető kutató: Dr. Lukács Noémi  CSc)

3.) A termesztési technológiák és minőségmegóvó eljárások célorientált fejlesztése (Vezető kutató: Tóth Magdolna, MTA doktora)

4.) Az élelmiszerminőség és biztonság kémiai és mikrobiológiai kihívásai (Vezető kutató: dr. Dernovics Mihály)

5.) Élelmiszer feldolgozási és tartósítási kutatások (Vezető kutató: dr. Balla Csaba)

6.) Biomérnöki kutatások (Vezető kutató: Dr. Vatai Gyula) 

4/. Kutatási alprojekt : A tudás alapú gazdaság Magyarországon az innovációs szemlélet erősödésének és a K+F teljesítmények növelésének feltételei

Az alprojekt szakmai vezetője Dr. Szabó Katalin, MTA doktora, egyetemi tanár. Az alprojekt célja a tudásalapú gazdaság indokoltnál lassúbb ütemű terjedéséért okolható tényezők vizsgálata a nemzetközi és a hazai kkv szektorban, valamint a felsőoktatásban rejlő lehetőségek elemzése az innovatív szemlélet és magatartás erősítése szempontjából. A K+F+I téma mélyebb összefüggéseinek vizsgálatát, illetve a nemzetközi és hazai sajátosságok feltárását 5 kutatóműhely végzi.

Műhelyek

1.) Innovációs verseny – az innovációs kapacitás erősítése a Közép-magyarországi régióban (vezető kutató: dr. Szabó Katalin)

2.) Jövőkutatás és innováció (vezető kutató: dr. Nováky Erzsébet, dr. Hideg Éva)

3.) Tudásteremtés, innováció és hálózatosodás az agráriumban (vezető kutató: dr. Csáki Csaba).

4.) Innováció és hálózatosodás az egészségügyben (vezető kutató: dr. Gulácsi László)

5.) Innovációs irányzatok – nemzetközi összehasonlításban (vezető kutató: dr.Magas István)

6.)  Innováció a KKV-szektorban (vezető kutató: dr. Balaton Károly)

7.) Hallgatói vállalkozások (vezető kutató: dr. Szirmai Péter)

8.) A felsőoktatás szerepe az innovációs szemlélet erősítésében (vezető kutató: dr.Hrubos Ildikó)

9.) Innovációk menedzselése hálózatokban – az IT szerepe (vezető kutató: dr. Nemeslaki András)

5/. Kutatási alprojekt: Hatékony állam, szakértő közigazgatás, regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért

Az alprojekt általános célja az állam- és régiókutatások európai dimenziójú tudáshátterének kialakítása. Az alprojekt hat műhelyre tagolódik, a sokszínű témák gondozását nyolc témavezető végzi, s az alprojekt munkáját Dr. Ilonszki Gabriella, MTA doktora, egyetemi tanár irányítja.

Műhelyek:

1.) Hatékony és gazdaságos közmenedzsment (Vezető kutató: Dr. Hőgye Mihály)

2.) Állam és polgárai (Vezető kutató: Dr. Gallai Sándor)

3.) Közigazgatási szervezet és e-kormányzás (Vezető kutató: Dr. Imre Miklós)

4.) Társadalmi és kulturális erőforrások, fejlesztéspolitikák, helyi fejlődés (Vezető kutató: Dr. Szántó Zoltán)

5.) Az állam kapacitása - szakértők, hivatalnokok, politikusok (Vezető kutató: Dr. Ilonszki Gabriella)

6.) Hatékony központi és helyi jogalkotás (Vezető kutató: Dr. Kis Norbert)

További információ

További információ a műhelyekkel kapcsolatban itt található.

Utolsó frissítés: 2012.06.06.