November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA (TÁMOP-2.1.3.B-11/1)

(Kivonat)

A középvállalkozások számára kiírt pályázat célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Kedvezményezettek:

  • jogi személyiségű vállalkozások (KSH 1)
  • jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 2), kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
  • nonprofit gazdasági társaság (KSH 57)

Támogatható tevékenységek köre:

  • szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;
  • idegen nyelvi képzések:
  • a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.);
  • számítástechnikai, informatikai képzés;
  • munka- és egészségvédelem.

Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:

  • Kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
  • Az igénybe vett, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzési program alapján megvalósított képzés lehet, melybe beletartoznak a fejlesztést végző gyártó cégek által akkreditált képzési programok is.

Támogatás mértéke:

Az európai uniós szabályok szerint a képzési támogatás kétféle módon vehető igénybe. A pályázó a két támogatási mód közül a pályázat benyújtásakor választani köteles, amely később nem módosítható. Csekély összegű (de mini mális) támogatás nyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a támogatás igénybevételének évében és az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
Amennyiben a pályázó nem jogosult a de minimális támogatás igénybevételére, úgy a képzési támogatásra jogosult, és a 800/2008-as EK rendelet szabályait kell alkalmazni. A maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.

Az önrészbe nem számolható bele az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás.

Támogatás összege: 1 millió Ft. - 50 millió Ft.

Keret: 3,3 milliárd Ft.

További információ: http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2639

Beadási határidő: A pályázatok benyújtása 2011. március 1-jétől lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

Utolsó frissítés: 2012.06.06.